Cartell XXXVI Volta a peu a Pego

Cartell XXXVI Volta a peu a Pego

XXXVI Volta a Peu a Pego

viernes, 10 de marzo de 2017

Reglament XXXV Volta a Peu Pego 2017.

NORMATIVA DE LA XXXV VOLTA A PEU PEGO 2017.

ARTICULE 01.
            L'Associació Cultural Dorsal 19 col·labora amb el M.I. Ajuntament de Pego en la organització el dia 29 dabril del 2017 en la XXXV Volta a Peu a Pego, l'eixida i meta de la qual estaran ubicades en el passeig Cervantes, començant la competició en les categories inferiors a partir de les 17,00 successivament fins a arribar a les 19:00 h, per a iniciar la carrera de les categories d'adults amb un recorregut sobre la distància de 10.000 m.  

ARTICULE 02.
            2.1. La present Normativa de Participació és expressament referent a la XXXV Volta a Peu a Pego, el 21 Circuit a peu Marina Alta, està reglat per la normativa del Circuit Marina Alta, la qual es pot consultar en el seu Web oficial seguint aquest enllaç: http://www.somesport.Com/circuitapeu/reglament.Html.
            2.2. Els atletes inscrits en el 21 Circuit a peu Marina Alta, automàticament estaran inscrits en la XXXV Volta a Peu a Pego podent optar als premis d'ambdues proves.
            2.3. Tots els participants, a l'inscriure's, accepten el present Reglament. En cas de dubte prevaldrà el criteri del Comité Organitzador. L'Organització es reserva el dret de modificar o ampliar el Reglament sense previ avís.

ARTICULE 03.
            3.1. L'Organització no es fa responsable dels possibles danys i/o lesions que es pogueren ocasionar al públic per negligència, igualment als corredors en participar en la prova.
            3.2. És responsabilitat de cada atleta conéixer el seu estat de salut per a afrontar l'activitat.
            3.3. L'atleta declara estar en condicions físiques òptimes per a realitzar aquesta prova i ho fa davall la seua sencera responsabilitat, eximint de tot a l'Organització de la Prova.

ARTICULE 04.
            4.1 Les inscripcions es podran realitzar mitjançant de la pàgina Web: http://www.somesport.com/
            4.2. Els atletes inscrits i en el cas de menors, els seus representants legals o tutors, autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a la gravació total o parcial de la seua participació en el mateix per mitjà de fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conéixer i cedeixen tots els drets relatius a la seua explotació comercial i publicitària que consideren oportú exercitar, sense dret per la seua banda a rebre compensació.

ARTICULE 05.
            Seguint el criteri de l'organització, existiran dos llocs d'avituallament líquid, un en el Km 5 i un altre en Meta.

ARTICULE 06.
            6.1. La totalitat del circuit estarà restringit al trànsit rodat i tancat completament en el sentit de la carrera. Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'Organització.
            6.2. La Policia Municipal sancionarà expressament als vehicles i bicicletes no autoritzades.
 
ARTICULE 07.
            Tots els participants inscrits estaran coberts per una Pòlissa d'Assegurança d'accidents, concertada per l'Organització, que cobrirà els accidents que es produïsquen com a conseqüència directa del desenrotllament de la prova, i mai com a derivació d'una patologia o tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del Reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenrotlle la carrera.

ARTICULE 08.
            Es realitzaran les següents classificacions, tant en la categoria masculina com femenina.
Categories fora del Circuit.
Barrufet masculí i femení (Anys 2011 i 2012).
Pre-Benjamí masculí i femení (Anys 2009 i 2010).

CATEGORIES COMPETITIVES XIQUETS

Categories competitives del circuit. Nascuts en l'any 2001 fins l'any 2008
BENJAMINS
Masculí i femení. Nascuts el 2007 i 2008
ALEVINS
Masculí i femení. Nascuts el 2005 i 2006.
INFANTILS
Masculí i femení. Nascuts el 2003 i 2004.
CADETS
Masculí i femení. Nascuts el 2001 i 2002.
CATEGORIES ADULTS
Nascuts de 1946 fins l'any 2000
JUVENIL FEM
Femení. Nascudes el 1999 i 2000
JUVENILS MASC
Masculí. Nascuts el 1999 i 2000
SENIOR FEM
Nascudes en 1983 fins el 1998
SENIOR MASC
Nascuts de 1978 a 1998
VETERANES A FEM
Nascudes del 1978 a 1982
VETERANES A MASC
Nascuts del 1973 a 1977
VETERANES B FEM
Nascudes el 1973 fins el 1977
VETERANES B MASC
Nascuts del 1968 a 1972
VETERANES C FEM
Nascudes del 1968 a 1972
VETERANS C MASC
Nascuts del 1963 a 1967
VETERANES D FEM
Nascudes del 1963 a 1967
VETERANES D MASC
Nascuts del 1958 a 1962
VETERANES E FEM
Nascudes el 1962 i anteriors
VETERANS E MASC
Nascuts el 1957 i anteriors.

ARTICULE 09.
            Les distàncies ha recórrer per les següents categories tant masculines com femenines són les següents:
BARRUFET MASCULÍ I FEMENÍ - 150 m.
PRE-BENJAMÍ MASCULÍ I FEMENÍ - 350 m.
BENJAMIN.- 750 metres.
ALEVÍ.- 1280 metres.
INFANTIL.- 1800 metres.
CADETS.- 2320 metres.
TOTES LES CATEGORIES D'ADULTS.- 10.000 metres.

ARTICULE 10.
            El cronometratge es realitzarà per mitjà de Dorsal i Xip, per la qual cosa resulta OBLIGATÒRIA la seua utilització. Hi haurà controls en eixida, km 5 i meta, havent de passar tots els corredors obligatòriament per les estores de control. 

ARTICULE 11.
            11.1. Els participants no podran sobrepassar en cap moment al cotxe de la Policia Local que obri la carrera, tampoc podran anar per darrere del cotxe de l’Organització que tanca la carrera. En cas de fer-ho, quedarà desqualificat, quedant exclòs de les cobertures de la pòlissa d'assegurança que cobreixen la prova.
            11.2. S'habilitarà una zona de rober pròxima a la zona de meta. L'Organització no es fa responsable dels objectes de valor dipositats en aquesta zona.
            11.3. Per seguretat, està prohibit participar o estar en el circuit de la prova amb gossos, carros de xiquets, bicicletes, patins o qualsevol altre objecte que puga entorpir la marxa de la carrera i/o ocasionar risc per als altres corredors, els organitzadors i la seguretat de la carrera tenen ordes expresses de desallotjar del circuit a tota persona que incomplisca la dita norma.
            11.4. SERAN AUTOMÀTICAMENT DESQUALIFICATS DE LA PROVA TOTS ELS CORREDORS QUE:  
- Inscriure's amb dades falses.
- No passen pels punts de control establerts. 
- No realitzen el recorregut complet. 
- Alteren o oculten la publicitat del dorsal. 
- Porten el dorsal adjudicat a un altre corredor. 
- No porten el dorsal original assignat per a aquesta edició. 
- Entren en META sense dorsal.
- Entren en META sense xip.
- No atenguen a les instruccions dels jutges i/o personal de l'organització.
- Manifestar un comportament no esportiu.
- No col·locar-se el xip en el lloc indicat durant la carrera.
- No portar el dorsal visible, en el pit, o portar-lo incorrectament, manipulat o doblegat.
- Portar la publicitat del dorsal retallada o alterada.
- No està permés córrer amb carret de xiquets.
- No està permés córrer amb gossos.
            11.5. Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció als premis.
            11.6. Per a tots aquestos corredors l'organització habilitarà una desviació amb la finalitat que no arriben a la línia de META. 

ARTICULE 12.
            Per a l'arreplega del dorsal serà necessària la presentació de D.N.I. o qualsevol document que puga acreditar la identitat del titular.

ARTICULE 13.
            13.1. L'Organització publicarà unes classificacions oficioses en la seua pàgina Web el dia 7 de maig, moment a partir del qual podran presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes.
            13.2. Totes les classificacions són competència únicament i exclusivament dels membres de l'Organització pel que qualsevol reclamació sobre les mateixes, hauran d'entregar-se a Dorsal 19  per escrit abans de les 20  Hores del dimarts següent a la celebració de la prova. L'organització comunicarà les resolucions en un termini màxim de 7 dies, a partir del qual les classificacions es consideraran definitives.
            13.3. PREMIS INDIVIDUALS. 
TROFEUS.
            S'entregaran trofeus a la classificació general masculina (3 primers) i femenina (3 primeres), i als tres primers i primeres de cada categoria oficial, així com als tres primers i a les tres primeres corredors/es locals i al primer local en les categories inferiors des de Benjamí a Cadet. 

ARTICULE 14.
            A les 20,30 hores en la Meta es procedirà a l'entrega de trofeus en el podi, als tres primers de la classificació general absoluta i als tres primers/es de la classificació general masculina i femenina.

ARTICULE 15.
            Els trofeus corresponents a les classificacions per categories de la classificació masculina i de la classificació femenina s'entregaren a continuació i quedaran a disposició dels corredors en Dorsal 19 des del dia 30 d’abril fins al 10 de maig. A partir d'eixa data es perdrà el dret a rebre el trofeu. 

ARTICULE 16.
            Tots els participants, pel fet de formalitzar la inscripció accepten el present Reglament i donen el seu consentiment perquè Dorsal 19 per si mateix o per mitjà de terceres entitats, tracten informativament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal, així com la seua imatge dins de la prova per mitjà de fotografies, vídeo , etc.

            D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de la protecció de dades de caràcter personal, el participant podrà exercir el seu dret d'accés a aquestos fitxers amb l'objecte de rectificar o cancel·lar de forma parcial o total el seu contingut. Per a exercitar este dret haurà de sol·licitar-ho per escrit al domicili social de Dorsal 19 ( C/ Fra Ferran Alcina, 5 Pego (Alacant).